اخبار صنعت

با مزایای فن آوری هسته ای قوی در زمینه پزشکی بیولوژیکی

2021-01-11


Newgenbio با داشتن مزایای اصلی فن آوری هسته ای در زمینه پزشکی بیولوژیکی ، همکاری عمیقی با نهادهای تحقیقاتی دانشگاه های داخلی و خارجی انجام داده است. اکنون این شرکت به یک شرکت مدرن از مواد خام بیولوژیکی تخمیر شده داخلی ، توسعه غذای کاربردی ، از جمله آنزیم ها ، پروبیوتیک ها ، آنزیم ها ، پلی ساکاریدهای ایمنی ، توسعه و کاربرد منابع b1olog1cal دریایی و خط تولید GMP درجه دارویی Newgenbio تبدیل شده است شرکت ادغام تحقیق و توسعه زیست پزشکی ، توسعه و تولید مواد غذایی مخصوص کودکان و نوزادان ، OEM / ODM و فروش.